Over ons

Wie zijn wij MYOS Opleidingen is opgericht door Angela Pronk en Peter Burger.
Missie Wij bieden onze cursisten, al ruim 15 jaar, op betrokken wijze vakkundig, actief, energiek en functioneel onderwijs, gericht op een erkende functie of beroep in de perimedische massage-, wellness-, sport- of therapiebranche.
Visie Wij sluiten aan bij de mogelijkheden van het individu, zodat ieder zich gekend, erkend en gewaardeerd weet. Op deze manier stellen wij de cursisten in staat hun kwaliteiten te ontdekken en zich daarmee optimaal te ontwikkelen. We leven in een dynamische wereld, die volop in beweging is. Dit geldt ook voor de sector waartoe de door ons gegeven opleidingen behoren. Constant inspelen op deze dynamiek en de inhoud en kwaliteit van onze opleidingen up-to-date houden is voor ons een vanzelfsprekende onderwijstaak. Hierbij wordt goed gekeken dat sterke, bestaande punten gehandhaafd blijven of zelfs uitgebouwd worden.
Wij
 • leveren eigentijds, vakkundig en functioneel onderwijs van een goede kwaliteit.
 • bieden vriendelijke, veilige studie-omstandigheden.
 • stellen onze cursisten in staat zich optimaal te ontwikkelen.
 • hebben aandacht voor de menselijke maat in ons onderwijs en in onze organisatie.
 • verzorgen een ruim aanbod aan volwasseneneducatie in de vorm van opleidingen, na- en bijscholingen.
 • werken samen met diverse belangen- en beroepsverenigingen om actief en slagvaardig in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de branche.
 • werken met enthousiaste, vakbekwame en ervaren docenten.
 • hebben een inzichtelijke bedrijfsvoering en zijn financieel gezond.
Normen en waarden Bij MYOS Opleidingen is alle ruimte voor verschillende ideeën en visies en is er aandacht voor elk individu, ongeacht huidskleur, geloof of seksuele geaardheid.

Binnen de visie van MYOS Opleidingen is vanzelfsprekend geen enkele ruimte voor discriminatie en seksuele intimidatie. Respect (in alle facetten) voor het kwetsbaar opstellen van de medecursisten (met name tijdens de praktijklessen) is een ‘must’.

Kernwaarden
 • Passie – voor het menselijk lichaam (in voor- en tegenspoed) en het lesgeven.
 • Con-tact – met-gevoel.
 • Persoonlijk – klantgericht.
 • Openheid – voor nieuwe ervaringen, zonder de krachtige, oude ervaringen weg te doen.
 • Kwaliteit – van de opleidingen en het lesgeven.
 • Deep learning – luister en vraag door.
 • MYOS – Make Your Own Style!
Bijsluiter Klik hier voor de ‘bijsluiter massage-opleiding’.
Privacy MYOS Opleidingen respecteert de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en beschermt hiermee de privacy van de cursist.
X