STAP-budget

De Ministers van Sociale Zaken en de Minister van Onderwijs hebben inmiddels het besluit bekend gemaakt dat de resterende aanvraagtijdvakken van 2023 met een beperkt budget beschikbaar worden gesteld voor een kleine groep opleidingen. Zie ook de volledige kamerbrief. Het belangrijkste onderdeel uit deze kamerbrief voor ons onderwijs is dat:

  • Het subsidiabele onderwijsaanbod is beperkt tot OCW-erkende opleidingen.

Dit betekent dat alleen meerjarige MBO- en HBO-beroepsopleidingen onder de STAP-regeling vallen. Hiermee zijn onze vakopleidingen helaas uitgesloten en komen onze scholingen dan ook niet (meer) in aanmerking voor STAP-subsidie.

  CRKBO_Instelling   NGS Logo nieuw
X