Sportmassage (NGS of MYOS)

Altijd al affiniteit gehad met massage en/of sport? Ga dan de uitdaging aan en schrijf je in voor de erkende NGS-opleiding Sportmassage! Bij twijfel: klik hier voor de bijsluiter!

Sportmassage

Deze opleiding tot sportmasseur bereidt u voor op het examen van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (lid van de European Association of Sportsmassage). Dit is de enige instantie, officieel door de overheid erkend, gelieerd aan het NOC*NSF.

 • Je wordt opgeleid voor het enige erkende onafhankelijke diploma sportmassage in Nederland en Europa (NGS).
 • MYOS Opleidingen is een erkend opleidingsinstituut, met korte lijnen naar de examinerende instantie/branchevereniging NGS.
 • De docenten hebben jarenlange ervaring in het lesgeven en examineren én hebben naast up to date inhoudelijke en praktische kennis en vaardigheden veel geduld en inlevingsvermogen.

De inhoud en opzet is, als gevolg van jarenlange ervaring, volledig aangepast en ge-update i.r.t. de eindtermen, exameneisen en leerdoelstellingen van het NGS. Deze erkende opleiding, speciaal voor een ieder die gemotiveerd is en affiniteit heeft met sport en/of massage, leidt op tot een preventief behandelaar op het gebied van sportmassage en sportverzorging.

 • Je werkt op een met auto of openbaar vervoer prima bereikbare, cursuslocatie (gratis parkeren) met gebruik van professionele, elektrische massagebanken.
 • Je krijgt de beschikking over uitgebreid cursusmateriaal dat geheel is afgestemd op de theorie-examens.
 • De praktijkvaardigheden zijn terug te zien op exclusief videomateriaal.

Er kan een keuze gemaakt worden tussen een spoedopleiding (aanvang september en januari) of een reguliere dag- of avondopleiding (aanvang september). Gedurende deze maanden wordt uitgebreide kennis en vaardigheden opgedaan op het gebied van de anatomie en fysiologie én de praktijk van de massage en sportverzorging. Na iedere theorieles vindt er toetsing plaats en de praktijk wordt ondersteund met, speciaal door MYOS ontwikkeld, videomateriaal.

 • Je krijgt voorafgaand aan de opleiding een compleet pakket met alle materialen die tijdens de opleiding worden gebruikt (massage-olie, tape en bandages).
 • Iedere theorieles wordt afgesloten met relevante oefenvragen die je uitstekend voorbereiden op de examens.
 • Eventuele gemiste lessen zijn goed in te halen via deelname in een andere groep of via een privé-sessie.

Tijdens de massagelessen is het einddoel, het kunnen geven van een zeer effectieve sportmassage met een voorbereidende en herstelbevorderende intentie alsook, het kunnen geven van een ontspannende massage.

 • Vele door MYOS Opleidingen opgeleide masseurs en therapeuten werken in een goedlopende eigen praktijk en/of zijn werkzaam met/voor (inter)nationale topsporters, sportbonden, wielerploegen of betaald voetbalorganisaties en hebben een begeleidende rol tijdens bijvoorbeeld de olympische spelen en de Tour de France.
 • Naar keuze kan worden deelgenomen aan een exclusief bezoek aan het Skills Lab van het Erasmus Medisch Centrum, te Rotterdam!

Tijdens de sportverzorgingslessen wordt ruim aandacht besteed aan het verlenen van eerste hulp bij sportgerelateerde ongevallen, zoals bijvoorbeeld een enkelverstuiking en een spierscheur. Ook preventieve maatregelen zoals tapen en bandageren worden aangeleerd. Alvorens tot tapen en/of bandageren over te gaan worden er tevens functietesten van spieren en gewrichten uitgevoerd.

 • MYOS Opleidingen heeft uitstekende beoordelingen op de onafhankelijke review-website Trustpilot en heeft ieder jaar weer hoge slagingspercentages tijdens de landelijke examens.

Bijsluiter massage-opleiding!

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met de massage opleiding.

Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. U heeft persoonlijk gekozen voor het volgen van deze massage-opleiding. Geef dit gerust door aan anderen. Dit is niet schadelijk voor hen, zelfs als de redenen anders zijn als waarvoor u de keuze voor deze opleiding heeft gemaakt.

Wanneer u nog vragen heeft, één van de eventuele bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw docent of de administratie van uw opleider.

1. Wat is deze massage opleiding en waarvoor wordt het gebruikt?

De door u gekozen opleiding kan vallen onder de noemer sportmassage of wellness massage, voor alle twee deze opleidingen is deze bijsluiter geschikt. In beide gevallen zult u kennis en vaardigheden aangeleerd krijgen die u kunt gebruiken bij het geven van een massagebehandeling aan een cliënt. Deze cliënt kan een sporter zijn die voor of na een inspanning wil worden gemasseerd of kan iemand zijn voor wie de behandeling een meer relaxerend of vitaliserend karakter dient te hebben. De opleiding sportmassage omvat, naast het massagegedeelte, ook nog een sportverzorgingsgedeelte. Hierin staat het aanleren van kennis en vaardigheden met betrekking tot het voorkomen én de eerste hulpverlening van en bij sportblessures centraal.

2. Het verloop en de afsluiting van de opleiding?

De opleiding start in september en eindigt in juni. Tijdens deze 9 maanden durende groei en ontwikkeling zullen de grotere theoretische onderdelen anatomie en fysiologie tijdens de theorielessen worden gedoceerd. De stof van de kleinere theorievakken, massage en sportverzorging, komt voor het grootste gedeelte tijdens de praktijklessen aan de orde. De opleiding wordt afgesloten met een aantal theorie-examens, deze dienen als voldoende afgesloten te worden. Worden er onverhoopt toch onvoldoendes gehaald, dan kunnen deze vakken nog worden herkanst voordat in juni de praktijkexamens volgen. Het is een geruststelling dat tegen de tijd dat deze, voor menig cursist, stressvolle momenten aan de orde zijn, de medecursisten in staat zullen zijn om via een heerlijke massage de, door de bloedbaan gierende, stresshormonen weg te spoelen en zo te zorgen voor een ontspanning.

3. Wat u moet weten voordat u met de opleiding begint?

Begin NIET aan deze opleiding als u allergisch bent voor nieuwe, interessante informatie over de bouw en het functioneren van het menselijk lichaam. Begin er ook NIET aan als het idee u tegenstaat dat u later in staat zal blijken te zijn heerlijke massagebehandelingen te geven bij uiteenlopende indicaties en cliënten.

Wees extra voorzichtig om te beginnen met deze opleiding als u twijfelt of het behandelen en begeleiden van sporters of reguliere cliënten iets voor u is. Soms kunnen er echter verschijnselen van massage-verslaving optreden bij cursisten die aan de opleiding beginnen. Een ander aandachtspunt is dat de gevoeligheid of sensitiviteit van uw handen en de omvang van uw spierballen kunnen toenemen tijdens en na deze opleiding.

Zwangerschap vormt voor de opleiding geen probleem. Het zelf als model gaan liggen is na het bereiken van een bepaalde buikomvang niet zo handig, maar niet onmogelijk. Het geven van massages in een hoogzwangere toestand is ook niet echt handig in verband met de toegenomen fysieke afstand tot de cliënt. De opleiding zal voorts de rijvaardigheid en het gebruik van machines niet negatief beïnvloeden.

Wisselwerking met andere bezigheden; Het hebben van een gezin, werk en andere hobby’s zijn voor het volgen van de opleiding geen probleem, maar vereist wel een goede planning.  Eén keer per week een aantal uur naar school is vanzelfsprekend niet toereikend om de opleiding succesvol af te sluiten. Het regelmatig een paar uurtjes bestuderen van de theorie is vereist. Evenals het oefenen met het meerkeuzevragenboek of via online examentrainingen. Het oefenen van de stof uit de praktijklessen zal een stuk minder lastig zijn. Je familieleden of vrienden zullen je, uit eigenbelang natuurlijk, tot op het bot gemotiveerd houden.

4. Mogelijke bijwerkingen.

Toegenomen sensitiviteit van de handen. Door de studie wordt bij veel cursisten ‘een beter slapen’ gerapporteerd. Toegenomen waardering van familieleden en vrienden die door jou gemasseerd zijn. Toegenomen kennis van het menselijk lichaam. Uitgebreide behandelmogelijkheden van cliënten. Verslaafd raken aan het vergaren van kennis en vaardigheden. Vele cursisten blijven jaren hangen bij hun opleider om allerlei therapeutische vervolgopleidingen te volgen.

5. Aanvullende informatie.

Mochten er na het lezen van deze bijsluiter nog onduidelijkheden of vragen zijn, schroom dan niet om dit voor te leggen aan uw docent of aan de administratie van uw opleider. Verder kunnen wij u geruststellen dat in het geval dat u een massage-junk wordt, uw opleider een uitstekende dealer is.

MYOS Opleidingen

Als opleidingsinstituut zijn wij erkend door het NGS. Het NGS hanteert een erkenningenbeleid voor opleidingsinstituten. Met dit beleid streeft het NGS naar een hoogwaardige kwaliteit bij opleiders. Het NGS verwijst geïnteresseerden alleen naar erkende opleidingsinstituten. Deze instituten worden ook betrokken bij ontwikkelingen in de branche, examens en onderwijs.

De opleiding wordt uitsluitend gegeven door erkende (sport)fysiotherapeuten, sport- en massagetherapeuten.

  Avondopleiding Avondopleiding
Aantal 34 lesavonden 34 lesavonden
Locatie Utrecht Udenhout (Tilburg)
Lesdag Maandagavond Dinsdagavond
Lestijd 19.00 – 22.00 uur 19.00 – 22.00 uur
Startdatum  25 september 2023 19 september 2023
Einddatum 1 juli 2024 11 juni 2024
Afronding MYOS (i.v.t.) 8 juli 2024 15 of 22 juni 2024
Afronding NGS (i.v.t.) September 2024 September 2024
 
  Spoedopleiding Spoedopleiding
Aantal 17 lesdagen 17 lesdagen
Locatie Udenhout (Tilburg) Utrecht
Lesdag Maandag Woensdag
Lestijd 10.00 – 16.00 uur 10.00 – 16.00 uur
Startdatum  11 september 2023 4 oktober 2023
Einddatum 22 januari 2024 28 februari 2024
Afronding MYOS (i.v.t.) 29 januari of 5 februari 2024 2 of 9 maart 2024
Afronding NGS (i.v.t.) April 2024 April 2024
 
  Reguliere dagopleiding Reguliere dagopleiding
Aantal 17 lesdagen 17 lesdagen
Locatie Udenhout (Tilburg) Utrecht
Lesdag Donderdag om de week Donderdag om de week
  Ca. 2 lessen per maand Ca. 2 lessen per maand
Lestijd 10.00 – 16.00 uur 10.00 – 16.00 uur
Startdatum  7 september 2023 14 september 2023
Einddatum 16 mei 2024 23 mei 2024
Afronding MYOS (i.v.t.) 23 mei of 6 juni 2024 30 mei of 13 juni 2024
Afronding NGS (i.v.t.) September 2024 September 2024

Kosten

€ 1295,-

Inclusief ondersteunend videomateriaal (zowel theorie als praktijk), volledig werkpakket t.b.v. de sportverzorging (volgens de criteria van het NGS), fles massage-olie, koffie/thee/water

Betaalopties

1 x € 1295,- (incl. € 5,- korting)

1 x € 340,- en 4 x € 240,-

1 x € 420,- en 8 x € 110,- (niet mogelijk bij de spoedopleiding)

Ca. één week voorafgaand aan de scholing ontvangt u van ons, per mail, een uitnodiging met de resterende cursusinformatie. In de uitnodiging is een betaalverzoek opgenomen. Door op de link te klikken kunt u de betaling verrichten via iDEAL in uw eigen betaalomgeving. Alle gegevens (factuurbedrag, factuurnummer, etc.) zijn al voor u ingevuld. Voor een correcte verwerking van uw betaling in onze administratie, verzoeken wij u de betaling uitsluitend te verrichten door gebruik te maken van de betaallink in de uitnodiging. Tot die tijd hoeft u niets te doen.

Examenkosten

Gedurende de looptijd van de opleiding kan een keuze worden gemaakt in de wijze waarop de opleiding wordt afgesloten. Aan een certificaat van deelname aan het einde van de opleiding zijn geen kosten verbonden.

De kosten van het MYOS-examentraject bedragen € 150,- Portfolio en stage wordt aanbevolen maar is niet vereist.

De kosten van het NGS-toetsingspakket bedragen € 320,- Om het vereiste portfolio van cliëntendossiers te kunnen voorzien is stage een must. Voor uitleg van de NGS-toetsing verwijzen wij naar deze link.

Reanimatie en AED*

Als u kiest voor het MYOS-examentraject dient u een (geldig) bewijs te overleggen van reanimatie en AED. Indien u in het bezit bent van een (geldig) EHBO-diploma wordt ook vrijstelling verleend voor het onderdeel EHBSO. Gedurende de opleiding worden alle cursisten geïnformeerd over de mogelijkheden tot het volgen van een erkende scholing bij MYOS of elders. Gemiddeld beslaat deze scholing ca. 3 uur en bedragen de kosten ca. € 50,-

Als u kiest voor de NGS-toetsing en u bent niet in het bezit van een (geldig) EHBO-diploma (niet verplicht) dan dient u deel te nemen aan de cursusdag EHBSO incl. reanimatie en AED (vereist). Dit kan via het Rode Kruis, het Oranje Kruis of via het NGS. Het NGS organiseert deze cursusdag met regelmaat op zaterdagen (van 09.00 – 17.00 uur). De kosten bedragen € 145,- (aan het NGS te voldoen).

NGS Toetstraining*

Wij adviseren alle cursisten die op gaan voor de eindbeoordeling van het NGS deel te nemen aan de (online) toetstraining. Tijdens de training krijg wordt uitleg gegeven over het toetsingsproces en de uitvoering van de werkprocessen. De feedback is een goede voorbereiding op de toetsing! De kosten bedragen € 25,- (aan het NGS te voldoen).

*De vermelde prijzen zijn o.v.b. van wijzigingen. Informeer altijd bij de betreffende instanties voor de actuele tarieven.

Koen Heijmans, Ingrid de Jong en Angela Pronk

Het ‘Handboek Sportmassage’ van Willem Snellenberg (€ 65,-) wordt aanbevolen wanneer wordt gekozen voor de NGS-toetsing en is te bestellen bij Bol.com

Dit boek hoeft niet op voorhand, maar kan tijdens de looptijd van de opleiding (indien gewenst) worden aangeschaft.

Indien de voorkeur uitgaat naar deelname aan het MYOS-examentraject heeft dit boek geen meerwaarde. Al het interne cursusmateriaal is toereikend genoeg om de opleiding en de bijbehorende examens te doorlopen cq. succesvol af te ronden.

Naast het vaste opleidingstraject liggen er verschillende mogelijkheden, waarbij u kunt denken aan:

 • Het volgen van alleen de theorielessen (anatomie en/of fysiologie);
 • Het volgen van alleen de praktijklessen (massage en/of sportverzorging);
 • Het deelnemen aan een NGS-examentraining;
 • Het bijschaven van de theoretische en/of praktische kennis in de vorm van privéles.

Bel of mail ons voor de mogelijkheden.

NGS Sportmassage

1.295,00

Cursuslocatie & aanvangsdatum *

Betaaloptie *

  CRKBO_Instelling   NGS Logo nieuw
X