Masterclass Mobilisaties en manipulaties; extremiteiten, thoracaal, schoudergordel, lumbaal en bekken

Deze masterclass is toegankelijk voor (sport)masseurs en therapeuten met theoretische en praktische kennis van de anatomie en fysiologie en ervaring in
het behandelen van cliënten.

Tijdens deze praktische masterclass zullen diverse soft tissue technieken worden aangeleerd aan de extremiteiten (schouder-, elleboog-, pols-, heup-, knie- en enkelregio), regio thoracale wervelkolom, ribben, diafragma en schoudergordel, de lumbale wervelkolom, het S.I.-gewricht en de bekkenregio en wordt er, onder andere, gekeken naar de beweeglijkheid/stand van het bekken en de verschillende wervels. De consequenties van dit onderzoek worden besproken en aanwezige disposities (scheefstanden en bewegingsbeperkingen) zullen worden gecorrigeerd.

Er worden, in verband met het stringente beleid van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd, géén manipulaties (manuele therapie technieken) en andere gewrichtstechnieken uitgevoerd aan de cervicale wervelkolom.

De technieken zijn vooral afkomstig uit de osteopathie en grijpen aan op de fascie, het bindweefsel en op diverse gewrichtsstructuren.

De te behandelen technieken:

  • manuele fasciestretch technieken;
  • bindweefsel manipulatie technieken;
  • wax-effleurage techniek;
  • muscle energy techniques;
  • strain en counterstrain techniek;
  • release technieken van de schouder-, elleboog-, pols-, heup-, knie- en enkelregio, regio thoracaal, ribben en schoudergordel, de ilio-lumbale ligamenten, m. quadratus lumborum, m. iliopsoas, m. piriformis en de m. erector spinae;
  • gewrichtsmobilisaties van de lumbale wervelkolom en het bekken;
  • gewrichtsmanipulaties van de lumbale wervelkolom en het bekken.

De aangeleerde technieken kunnen zowel ‘quick-fix’ worden gebruikt als ook ingebouwd worden in nieuwe of bestaande behandelprotocollen.

Ter verdere verduidelijking volgt hieronder een korte, algemene beschrijving van de begrippen mobilisaties en manipulaties:

Mobilisaties zijn actieve of passieve gewrichtstechnieken met als doel het voorkomen en/of verbeteren van een verminderde beweeglijkheid van een gewricht (mobiliteit). Deze beperkte gewrichtsbeweeglijkheid kan klachten geven of klachten onderhouden. De oorzaak hiervan kan liggen in hypertone/verkorte spieren, echter meestal bevindt de oorzaak van de beperkte beweeglijkheid zich in het gewrichtskapsel en bijbehorende ligamenten. In deze situatie dienen gewrichtsmobilisaties te worden aangewend om het gewricht weer zijn normale beweeglijkheid (Range of Motion) te geven met een bijbehorend eindgevoel.

Bijvoorbeeld een beperking of stijfheid in de beweeglijkheid van de dorsaalflexie in het bovenste spronggewricht van de enkel kan worden hersteld of voorkomen door middel van specifieke mobiliserende technieken. Met alleen massagetechnieken is deze bewegingsbeperking niet te verhelpen.

Er worden in het algemeen vijf gradaties van mobilisaties onderscheiden.

De eerste en tweede gradatie zijn vooral voedend en relaxerend voor het gewricht. De derde en vierde gradatie zorgen vooral voor een verbetering van de beweeglijkheid.

De vijfde gradatie is een manipulatie.

In de meeste gevallen waarin gekozen wordt om een manipulatie toe te passen is er sprake van een beperkte bewegingsmogelijkheid in een gewricht. Het gewricht behaalt bijvoorbeeld niet de volledige bewegingsuitslag of het bewegen in een bepaalde richting leidt tot pijn of stijfheid.

Een manipulatie is een korte, snelle, gecontroleerde rekbeweging van het gewrichtskapsel die tot doel heeft de anatomische bewegingsgrens van het gewricht te herstellen. Hierbij kan eventueel een knappend geluid zijn te horen.

Het effect van een mobilisatie/manipulatie is een combinatie van mechanische factoren en een respons vanuit het zenuwstelsel.

Het betreffende gewricht zal weer soepeler kunnen bewegen doordat er een kracht is uitgeoefend in de geblokkeerde bewegingsrichting én doordat er door die impuls een verandering heeft opgetreden in de manier waarop het zenuwstelsel prikkels vanuit dat gebied interpreteert.

Het knappende geluid dat op kan treden heeft te maken met de luchtdruk in het gewricht. Bij het geven van druk op het gewricht wordt die druk plotseling hoger, waardoor de gasbelletjes in de gewrichtsvloeistof als het ware uit elkaar knappen. Het knappende geluid betekent dus niet dat er iets kapot gaat of op z’n plek gezet wordt! De anatomische grens wordt nooit overschreden.

Er wordt ook niet ‘gekraakt’. Dit begrip, dat veelvuldig in de volksmond wordt gebruikt, past meer bij de technieken van de chiropractor.

Manipulatie in combinatie met andere mobiliserende technieken kan de beperkte gewrichtsmobiliteit weer herstellen. Het combineren met massage- en fascietechnieken is zeer effectief. Vaak merkt de cliënt na de behandeling meteen een verbeterde beweeglijkheid en verlichting van de pijn.

Aantal 9 lesdagen (wachtlijst!)
Locatie Utrecht
Lesdag Zaterdag
  Lumbaal en bekken
  16 en 30 september en 14 oktober 2023
  Extremiteiten
  11 en 25 november en 9 december 2023
  Thoracaal en schoudergordel
  13 en 27 januari en 10 februari 2024
Lestijd 10.00 – 15.30 uur

Het is mogelijk op 1 mei € 1000,- STAP-budget aan te vragen.

Kosten

€ 1300,-

Inclusief theoretisch cursusmateriaal (full color), schrift, pen, 3 (deel)certificaten, diploma en koffie/thee/water.

Betaaloptie

1 x € 1300,- (incl € 5,- korting)

3 x € 435,-

Ca. één week voorafgaand aan de scholing ontvangt u van ons, per mail, een uitnodiging met de resterende cursusinformatie. In de uitnodiging is een betaalverzoek opgenomen. Door op de link te klikken kunt u de betaling verrichten via iDEAL in uw eigen betaalomgeving. Alle gegevens (factuurbedrag, factuurnummer, etc.) zijn al voor u ingevuld. Voor een correcte verwerking van uw betaling in onze administratie, verzoeken wij u de betaling uitsluitend te verrichten door gebruik te maken van de betaallink in de uitnodiging. Tot die tijd hoeft u niets te doen.

Stefan Willemsen en Peter Burger

Masterclass Mobilisaties en manipulaties; extremiteiten, thoracaal, schoudergordel, lumbaal en bekken

1.300,00

Cursuslocatie & aanvangsdatum *

Betaaloptie *

STAP-subsidie *

CRKBO_Instelling
X