COVID-19

Er is binnen het Outbreak Management Team (OMT) nog geen overeenstemming over de vraag of het verantwoord is om het verbod op het uitoefenen van de contactberoepen op te heffen.

Er wordt door het RIVM onderzoek gedaan of het gebruik van mondkapjes en handschoenen in de contactberoepen nuttig en nodig zijn. Als dat duidelijk is, medio mei, volgen nieuwe afwegingen.

Dit heeft het kabinet doen besluiten het verbod op de uitvoering van de contactberoepen tot 20 mei te verlengen. Deze maatregel is ook van toepassing op ons (contact)onderwijs en betekent heel concreet dat de scholingen in deze periode zijn uitgesteld tot nader order.

Als de uitkomsten van de lopende onderzoeken en daarmee het advies van de deskundigen van het OMT, positief zijn, zien wij er naar uit om, met een sterk safety-protocol, op een gepaste en verantwoorde manier, eerst alle lopende opleidingen weer op te pakken en af te ronden, om daarna met nieuwe scholingen te kunnen starten.

We moeten een mogelijk, langere periode van uitstel echter niet uitsluiten. Om deze reden kunnen wij dan ook, in veel gevallen, nog geen alternatieve data voorleggen.

We hopen op uw begrip en zien ernaar uit u over een aantal weken, in goede gezondheid, te mogen begroeten bij MYOS!

Vriendelijke groet,

Angela en Peter