Acupressuur

AcupressuurAcupressuur is een manier van behandelen, die past in de klassieke, Chinese, geneeskundige traditie. Hier wordt er vanuit gegaan dat er in het levende organisme energie circuleert. Deze energie, ook wel Qi genoemd, stroomt in een gesloten systeem van meridianen en is daar, in een harmonische situatie, evenwichtig over verdeeld. Deze harmonie wordt gekenmerkt door een evenwicht tussen rust en activiteit, oftewel balans tussen Yin en Yang, twee tegengestelde maar elkaar ook aanvullende krachten. Deze twee krachten (of polen) zijn het uitgangspunt van de traditionele Chinese geneeskunde.

Op de meridianen liggen bepaalde punten (de acupunten), waarmee organen en andere structuren te beïnvloeden zijn. Deze punten zijn op vele manieren te prikkelen, maar bij de acupressuur worden manuele technieken gebruikt.

In de cursus ‘Acupressuur’ worden een denkmodel en behandeltechnieken aangereikt, die pijnklachten en andere problemen van het bewegingsapparaat gunstig kunnen beïnvloeden. Een bepaald gezondheidsprobleem uit zich via lichamelijke symptomen, zoals pijn, functiestoornissen of ‘echte’ lichamelijke afwijkingen. Echter alles heeft een oorzaak.

Vanuit de Westerse traditie wordt lineair over ziekte gedacht. Analyserend wordt naar een materiële, stoffelijke oorzaak gezocht, waarvan de ziekte het gevolg zou zijn. Het oosterse denken is meer circulair. De basis voor ziekte is hier meer een energetische disbalans binnen de per­soon en/of tussen de persoon en zijn omgeving. De zieke wordt hier behan­deld en niet de ziekte. Ziek worden is een gevolg van een patroon van dishar­monie en herstellen is een proces van weer in balans komen, persoonlijk en in relatie tot de omgeving. Hierbij speelt het omgaan met (negatieve) emoties een bepalende rol. Vanzelfsprekend wordt er tijdens de lessen ruim aandacht besteed aan de Oosterse psychologie.

In deze cursus komt de behandeling van (pijn)klachten in een aantal veel­voorkomende regio’s aan bod:

  • lage rugpijn;
  • nekpijn;
  • schouderpijn;
  • RSI/KANS;
  • hoofdpijn;
  • heup- en knie-artrose.

Ook is er aandacht voor stressgerelateerde klachten en vitaliteits- en slaapproblematiek.

Er wordt gewerkt middels effectieve behandelprotocollen, waarin plaats is voor meridiaanmassage en diverse acupressuurtechnieken uitgevoerd op relevante acupunctuurpunten.

Acupressuur is goed in te bouwen in een ‘reguliere’ behandeling, maar is ook heel geschikt om als zelfstandige behandeling toe te passen.

Aan het einde van deze praktische cursus wordt er een certificaat uitgereikt.

Aantal 5 lesdagen
Locatie Nader te bepalen
Lesdag Nader te bepalen
Data Nader te bepalen
Lestijd 10.00 – 16.00 uur

€ 450,-

Inclusief theoretisch cursusmateriaal en koffie/thee/water.

Ca. één week voorafgaand aan de scholing ontvangt u van ons, per mail, een uitnodiging met de resterende cursusinformatie. In de uitnodiging is een betaalverzoek opgenomen. Door op de link te klikken kunt u de betaling verrichten via iDEAL in uw eigen betaalomgeving. Alle gegevens (factuurbedrag, factuurnummer, etc.) zijn al voor u ingevuld. Voor een correcte verwerking van uw betaling in onze administratie, verzoeken wij u de betaling uitsluitend te verrichten door gebruik te maken van de betaallink in de uitnodiging. Tot die tijd hoeft u niets te doen.

Peter Burger

Acupressuur

450,00

Cursuslocatie & aanvangsdatum *

Betaaloptie *

CRKBO_Instelling
X