Erkenningen

De NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en opleiding, is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus. Leden van de NRTO bieden branche- en functiegerichte opleidingen, taalopleidingen en vaardigheidstrainingen aan. Daarnaast bieden leden van de NRTO overheidserkende opleidingen aan binnen het voortgezet onderwijs (VO), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs (HO).

 

MYOS Opleidingen is, als particuliere onderwijsinstelling, geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Registratie bij het CRKBO, een onafhankelijke instelling, vindt plaats op basis van een audit. Deze audit is onder andere gebaseerd op de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Registratie en erkenning, als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn, heeft tot gevolg dat de cursusprijzen die wij hanteren zijn vrijgesteld van BTW.

Het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS, lid van de European Association of Sportsmassage) is sinds 1954 de representatieve brancheorganisatie voor de sportmassage en sportverzorging in Nederland. Niet alleen voor de sportmasseurs en de sportverzorgers, maar ook voor de overheid (ministeries van VWS en OC&W), voor de nationale sportkoepel NOC*NSF en alle bij de branche betrokken organisaties, zowel op nationaal als op internationaal niveau. Het NGS wordt erkend als officiële gesprekspartner voor de sportmassagebranche.

De KNWU is de overkoepelende sportbond van en voor de wielersport in Nederland. De KNWU heeft als doel geheel sportief wielerminnend Nederland adequaat te ondersteunen. Dat vraagt van de KNWU een rolinvulling als regisserende sportbond, midden in de samenleving, met een toekomstgericht vizier en een pro-actieve en dienstverlenende instelling, gericht op topsport, wedstrijdsport en alle sportieve fietsers in Nederland.

Stichting KTNO toetst, accrediteert en registreert scholingen in de natuurgerichte zorg op basis van het beroepsprofiel van een vereniging. Zij verzorgen de toetsing van alle vormen van scholing ten behoeve van beroepsorganisatie BATC en bij- en nascholingen ten behoeve van VBAG en LVNG.

Een groot deel van onze opleidingen en nascholingen is geaccrediteerd door de Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC). De behandelingen van BATC Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeuten worden, afhankelijk van de afgesloten verzekering, door 34 zorgverzekeraars vergoed.

Een groot deel van onze opleidingen en nascholingen is geaccrediteerd door de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG). Dit is een beroepsvereniging voor zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijzen. Sinds 1984 zorgt de VBAG dat de kwaliteit van haar leden gewaarborgd blijft en dat zij mee professionaliseren in de ontwikkelingen van deze tijd.

Een groot deel van onze opleidingen en nascholingen is geaccrediteerd door de Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen (LVNG). De LVNG is sinds 1989 een dynamische beroepsvereniging voor therapeuten binnen de natuurlijke gezondheidszorg. De doelstelling van de vereniging is het bevorderen en ontwikkelen van de natuurlijke gezondheidszorg in Nederland en daarnaast, het streven naar wettelijke erkenning van de natuurgeneeskundig therapeut. De LVNG onderscheidt zich van andere beroepsverenigingen omdat zij gekozen heeft voor meerdere specialismen binnen één vereniging.

X